Politika varstva zasebnosti

Pri zbiranju in obdelavi vaših podatkov strogo upoštevamo predpise o varstvu podatkov. V nadaljevanju so opisani previdnostni ukrepi, sprejeti za zaščito vaših podatkov, vrste podatkov, ki jih zbiramo, in zakaj jih zbiramo.

Kot pravne podlage za to služijo vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in vsakokrat veljavni Zakon o elektronskih komunikacijah. Ti zakonski akti urejajo pravico do varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov je Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o., Dunajska cesta 159, Ljubljana.

Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke predvsem za namene izvajanja odvetniških storitev, na podlagi naslednjih pravnih podlag: pogodbe ali pooblastila, na podlagi zakona in na podlagi izrecne privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o. lahko, ne pa nujno, zbira in obdeluje kategorije podatkov: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, naslov e-pošte, telefonska številka.

Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o. osebne podatke hrani in obdeluje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. Po preteku tega obdobja upravljavec osebne podatke trajno izbriše. Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do izpolnitve namena oziroma do preklica privolitve. Če za določene podatke obstaja drugačen rok hrambe predpisan z zakonom, se podatki hranijo v skladu z določbami predmetnega zakona.

Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o. ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije, razen, če to nalaga zakon ali obstajal zakoniti interes.

Posameznik lahko privolitev prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ter pod določenimi pogoji ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Navedene pravice uporabnik uveljavlja tako, da nam pisno zahtevo posredujete na naš naslov je Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o., Dunajska cesta 159, Ljubljana, mi pa bomo poskrbeli, da bomo na vašo zahtevo odgovorili čim hitreje, nikakor pa ne kasneje, kot to določa zakonodaja.

V kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov v naši odvetniški pisarni ne poteka zakonito, lahko vložite prijavo k Informacijski pooblaščenki RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.