Vaš zanesljiv poslovni partner

O nas


Smo odvetniška pisarna osredotočena na davčno pravo.

Veliko pozornosti namenjamo podpori našim strankam, njihovim poslovnim in davčnim odločitvam. 
Jamčimo, da je naše svetovanje koordinirano tako s strani odvetnikov kot tudi davčnih svetovalcev na
lokalni in mednarodni ravni interdisciplinarno reševanje primerov po principu vse na enem mestu.

Naši strokovnjaki imajo aktivno znanje angleščine in nemščine ter leta izkušenj na svojih strokovnih področjih.
S tem  zagotavljajo najboljše in inovativne rešitve po meri vsake naše stranke.

Storitve

Slovensko in mednarodno davčno pravo

 • davek od dohodka pravnih oseb (npr. tanka kapitalizacija, davčni odtegljaj, izvzem dividend iz davčne osnove, stalna poslovna enota, preoblikovanje poslovanja ipd.),
 • pravila o transfernih cenah in s tem povezana dokumentacija (oblikovanje in implementacija sistemov transfernih cen, izdelava in podpora pri oblikovanju internih pogodb o dobavah blaga, storitev ipd., določitev marže s pomočjo podatkovnih baz (npr. AMADEUS), splošna dokumentacija, posebna dokumentacija, poročanje po državah),
 • davčno svetovanje v zvezi s  statusnimi zadevami, statusnimi preoblikovanji, prenosi deležev ali dejavnosti,
 • svetovanje v zvezi z obdavčitvijo in strukturiranjem investicijskih skladov,
 • obdavčenje posameznikov (čezmejne napotitve, status davčnega rezidenta, prispevki za socialno varnost, obdavčenje prihrankov itd.),
 • storitve v zvezi z čezmejno napotitvijo delavcev (priprava davčnih napovedi, izračun davčnih obveznosti, registracija pri davčnih organih),
 • operativna pomoč pri obračunu plač,
 • zastopanje v davčnih postopkih,
 • pomoč in strokovna podpora pri davčnih pregledih, inšpekcijah in povezanih sodnih postopkih
 • postopki skupnega dogovora in arbitraže (po mednarodnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčenja in EU Arbitražni konvenciji),
 • davčni skrbni pregled,
 • postopek in posledice samoprijave s področja davčnega, prekrškovnega in kazenskega prava,
 • svetovanje in podpora na področju mednarodne izmenjave podatkov (CRS, FACTA),
 • interpretacija in uporaba pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja,
 • evropsko davčno pravo,
 • obdavčitev prenosa nepremičnin,
 • obdavčitev kapitalskih dobičkov.

Delovno pravo

 • priprava pogodb o zaposlitvi,
 • priprava pogodb za poslovodenje,
 • svetovanje pri nakupu in prodaji podjetij ali deležev (delovnopravni skrbni pregled),
 • svetovanje glede organiziranosti delovnega časa (fleksibilni delovni čas, prerazporeditev itd.),
 • svetovanje pri prestrukturiranju (prenos ali prenehanje podjetja),
 • storitve v zvezi z zaposlenimi,
 • zagotavljanje skladnosti z delovnopravnimi in davčnimi predpisi,
 • svetovanje in zastopanje v primeru kršitev in v prekrškovnih postopkih (glede višine plač, delovnega časa, zaposlovanja tujcev itd.),
 • zastopanje v sodnih postopkih (pravde in drugi spori).

Gospodarsko in statusno pravo

 • svetovanje pri izbiri ustrezne pravnoorganizacijske oblike,
  ustanavljanje družb in nadaljnje svetovanje v zvezi z upravljanjem družbe,
 • združitve (tako domače kot mednarodne), delitve, preoblikovanja, vložki, delitev premoženja vključno z reševanjem zadev v zvezi z nepremičninami in najemi,
 • čezmejni prenos dejanskega in statutarnega sedeža družbe ter reševanje vprašanja kolizije pravnih redov,
 • priprava akta o ustanovitvi, statuta, aktov družbe in različnih dogovorov med družbeniki,
 • pravna mnenja na vseh strokovnih področjih (predvsem statusno in gospodarsko pravo),
 • svetovanje za člane uprav, delničarje, družbenike, direktorje, člane nadzornih svetov,
 • gospodarsko kazensko pravo.

Vodilne vrednote in
konkurenčne prednosti

Stranka je na prvem mestu

Vse na enem mestu

Ena kontaktna oseba za vse države

Ekipno delo

Zanesljivost in hiter odziv

Načelo štirih oči

Spoznajte ekipo

BLAŽ PATE, LL.M.

BLAŽ PATE, LL.M.

Odvetnik Specialist za davčno pravo – preizkušeni davčnik | Partner

Blaž Pate, univerzitetni diplomirani pravnik, (Univerza v Ljubljani), in LL.M. (Vienna University, program Mednarodnega davčnega prava) je odvetnik, specialist za davčno pravo, davčni svetovalec in partner v Odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji d.o.o. v Ljubljani.

Specializiran je za mednarodno davčno in gospodarsko pravo (predvsem za prevzeme in združitve) in pretežno opravlja storitve za mednarodne stranke. V Sloveniji je uveljavljen predavatelj. Izdal je vrsto člankov in knjig z vsebino mednarodnega davčnega prava.

Član odbora preizkušenih davčnikov pri Inštitutu za revizijo.

01 563 67 50

blaz.pate@pate-odvetnik.si

JURE MERCINA

JURE MERCINA

Odvetnik Davčni svetovalec | Partner

Jure Mercina, univerzitetni diplomirani pravnik (Univerza v Ljubljana), je odvetnik in partner v odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji v Ljubljani. 

Specializiran je za mednarodno davčno pravo, transferne cene, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnino, prispevke za socialno varnost in gospodarsko pravo. Primarno se ukvarja s primeri mednarodnih strank.

Redno predava in izdaja članke v priznanih strokovnih revijah. Je član slovenske podružnice Mednarodne fiskalne organizacije (IFA).

01 563 67 50

jure.mercina@pate-odvetnik.si

NEŽA GRILJ

NEŽA GRILJ

Odvetnica Davčna svetovalka

Strokovna področja: delovno pravo, zaposlovanje tujcev, dohodnina, pravo socialne varnosti.

01 563 67 50

neza.grilj@pate-odvetnik.si

ANJA OBREZA

Anja Obreza

Odvetnica Davčna svetovalka

Strokovna področja: nacionalno in mednarodno davčno pravo, gospodarsko pravo, prevzemi in združitve, nepremičninsko pravo.

01 563 67 50

anja.obreza@pate-odvetnik.si

KATJA NOVAK

Katja Novak

Odvetnica

Strokovna področja: delovno pravo, zaposlovanje tujcev, pravo socialne varnosti.

01 563 67 50

katja.novak@pate-odvetnik.si

URŠKA KORDIŠ MIHELJAK

Urška Kordiš Miheljak

Davčna in pravna svetovalka

Strokovna področja: gospodarsko in civilno pravo, preoblikovanja, združitve in prevzemi, splošne pravne zadeve, nacionalno in mednarodno davčno pravo.

01 563 67 50

urska.kordis@miheljak.si

TATJANA SVAŽIČ

Tatjana Svažič

Odvetnica

Strokovna področja: gospodarsko pravo, transakcije, prevzemi in združitve, splošne pravne zadeve, nacionalno in mednarodno davčno pravo, gospodarsko kazensko pravo.

01 563 67 50

tatjana.svazic@pate-odvetnik.si

Mihael Pojbič

asist. Mihael Pojbič

Davčni in pravni svetovalec

Strokovna področja: gospodarsko in civilno pravo, prekrškovno pravo, nacionalno in mednarodno davčno pravo.

01 563 67 50

mihael.pojbic@pate-odvetnik.si

Kontaktirajte nas

Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji d.o.o.
Dunajska cesta 159 
1000 Ljubljana, Slovenija
01 563 67 50

Matična številka: 6062768000 
ID za DDV: SI81149506 
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR 
IBAN: SI56 3500 1000 0903 273
BKS BANK